top of page

 Každá z nás je jedinečná! 

Veronika Hvízdalová_9. 2. 2017

Můj příběh je jako každý jiný. Malá holka, která si od malička myslela, že vysoká škola je to nejdůležitější a bez titulu v dnešním světě neuspěji. Ano, na vysokou jsem se dostala, ale za 3 roky studia jsem pochopila, že pokud chci v životě něčeho dosáhnout a plnit si sny, tak praxe je daleko důležitější než škola a musím na sobě neustále pracovat. 
Od malička mi ve škole říkali: „jsi dyslektik, na psaní nemáš.“ V době, kdy jsem si procházela "osobní peklem" se ke mně dostal článek o syndromu SuperWomen. Ženy chtějí být ve všem dokonalé a často zapomenou na sebe. I já jsem chtěla být tou dokonalou dcerou, podnikatelkou a kamarádkou. Projekt SuperWomen mi dal naději a především možnost tvořit. Začala jsem psát svoje články a potkávat zajímavé lidi.

Projekt SuperWomen vznikl v roce 2016 a většina lidí mě říkalo, že dělám věc, která je na nic a tak mladá nemůžu inspirovat ostatní ženy. Naštěstí se našli i tací, kteří mému projektu fandili a pomohli mě ho posouvat dál. Postupně se na mně začali nabalovat zajímavé ženy a najednou se projekt dostal do podvědomí. Koncem roku jsem začala pomalu přemýšlet o vlastním online magazínu.
Největším problémem byla nejen reakce okolí, ale i situace, kdy mě ze dne na den skončila copywtriterka. Naštěstí jsem během chvilky pochopila WordPress a mohla jsem pokračovat, ale na vše jsem byla najednou sama. 
Rok 2017 pro SuperWomen znamená nový začátek. Pomalu začínám vytvářet koncept pro online magazín. Magazín bude kombinací inspirativních příběhů a lifestylu. Pracovně tomu říkám „Arbes pro ženy“ :D. Chci především podporovat nejen podnikatelky, ale i české módní návrhářky a české značky/služby. Teď se snažím najít spolehlivý tým, finance a silného marketingového partnera.
Myšlenka SuperWomen je ale daleko větší. Chci vytvořit komunitu Superžen, které se budou potkávat, networkovat , vzdělávat, inspirovat ostatní ženy a pomáhat společnosti. Proto vznikl i projekt Mladá energie Brna. 

Mladá energie Brna má za cíl pomoci týraným a sexuálně zneužívaným ženám a podpořit prevenci domácího násilí. Domácí násilí je násilí, které se odehrává mezi blízkými lidmi za zavřenými dveřmi domova. Rozhodně se nejedná o domácí hádky nebo konflikty. Jedná se o situaci, kdy se partner dopouští fyzického, psychického, sexuálního nebo ekonomického násilí. V 95 % případů jsou obětmi domácího násilí ženy.
V rámci projektu proběhne vernisáž fotoobrazů mistra Zbyňka Maděryče zachycujících 12 žen, které se rozhodli svým jménem a energií projekt podpořit. 12 žen, které pracují na sobě a inspirují ostatní ženy.  Akce se bude konat každý rok. 
Díky získaným finančním prostředkům chceme zvýšit dostupnost bezplatné a odborné poradenské pomoci. Oběti násilí mohou být kdekoliv kolem nás a my jich chceme ukázat, že v tom nejsou samy!


Podpořte zvyšování povědomí společnosti o problematice domácího a sexuálního násilí a podílejte se na snižování bariér bránících osobám, které se setkali s násilím, požádat o pomoc!
V roce 2016 se na poradnu Persefony z. s. obrátilo více než 465 osob, které se setkali s násilím! Těmto lidem poskytla 3 363 osobních, telefonických nebo emailových konzultací. 


Proč to vlastně vše dělám a co mi to dalo?
Konečně dělám to, co mě baví a nikdo mě neřídí a nemanipuluje. Tvořím si něco vlastního, co má myšlenku a pomůže ostatním. Díky těmto projektům potkávám zajímavé a úžasné lidi, kteří jsou neskutečně inspirativní a dají vám nejen zajímavou radu, ale hlavně vám nabídnou pomoc. Pokud děláte věci srdcem, vždy se to podaří. 

http://www.mybusinessevent.cz
http://superwomen.cz
 
bottom of page