top of page

Zlatý voči jsou mezinárodní filmový festival studentů teorie audiovize, který je každoročně pořádán studenty filmové vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Tento rok se odehraje již dvaadvacátý ročník. Svoji specifickou filmovou dramaturgií se jedná o světový unikát, festival totiž promítá v soutěžní sekci pouze krátkometrážní snímky studentů teorie audiovize. Filmy teoretiků se odlišují od divákům známé produkce tím, že buď přímo vychází nebo jsou alespoň ovlivněny teoretickými eseji o audiovizi. Nabyté vědomosti z teorie i historie filmu přímo formují výsledné snímky od momentu natáčení až po výslednou podobu, čímž vznikají filmová díla, která v běžné distribuci neuvidíte, avšak stojí za zhlédnutí.

Zlatý voči mají za sebou dlouhou historii. Byly založeny v roce 1988 tehdejšími studenty filmové vědy na Univerzitě Karlově, a to jmenovitě Pavlem Markem, Davidem Černým a Milanem Guštarem. Filmový festival byl v počátcích malá sešlost filmovědců, během níž si promítali své filmy, které natočili během volných chvil, jež netrávili v Ponrepu nebo v knihovně. V 90. letech se festival s malou přestávkou udržel jako pouhé katederní setkání. S přelomem nového tisíciletí se Zlatý voči začaly rozrůstat za hranice Filozofické fakulty. Postupem času se program rozšířil o hudební produkci, performance nebo výstavy.

 

Přestože má festival za sebou dlouhou historii a každý rok se pravidelně v květnu objeví na pražské kulturní scéně, je jeho pozice určitým způsobem specifická. Je zcela organizován studenty filmové vědy, a to již od svého založení, a tak je konkrétní podoba každého ročníku určována hlavně pohledem aktuálního týmu. Po obměně týmu dochází každoročně k novému počátku a hledání vlastního stylu a způsobu uchopení festivalu pro následující ročník. Avšak základní linie táhnoucí se od počátků až do současnosti, a to prezentace pouze filmové produkce studentů teorie audiovize zůstala zachovaná. Ostatně je to základní charakteristika, která vymezuje pozici Zlatých vočí na mapě filmových festivalů jak v Česku, tak v Evropě.

Krom základní linie je vše ostatní určováno současným týmem. Každoroční obměna lidí pracující na festivalu má svoje výhody, mezi něž patří zaručení přísunu nových a neotřelých pohledů, které posouvají Zlaté voči do nových pozic. Momentálně se rýsuje druhá linie, kterou je odborný program, přesněji řečeno panelové diskuze o současných fenoménech na poli audiovize, kterým není věnována dostatečná pozornost v odborném diskurzu. Debaty se krom teoretiků účastní i praktici. Spojení pohledu teoretiků a pohledu lidí, kteří se nachází uvnitř živého propletence kreativních průmyslů, tak vytváří mnohem širší a hlubší nahlédnutí do vybraného fenoménu. Mezi zlomové debaty patřila reflexe portálu ČSFD.cz, digitalizace filmů nebo distribuce dokumentárních snímků.

 

Diskuze se stávají základní charakteristikou festivalu Zlatý voči. Debaty nejen téma otevřou, ale některé ho oživí do takové míry, že se mu dostane víc prostoru jak v odborných textech, tak i v textech o filmu mimo akademická periodika. Krom zvětšení dosahu na odbornou veřejnost, se nadále snaží Zlatý voči být přístupné všem návštěvníkům. Každý rok je doprovodný program nečekaně ozvláštněn.

Pokud chcete vědět, v jaké podobě se v letošním roce filmový festival Zlatý voči představí, tak se přijďte podívat 18. a 19. května do studentského klubu Celetná. A sledujte je také na www.facebook.com/zlatyvoci/?fref=ts nebo www.zlatyvoci.cz

 Zlatý voči 
 - neokoukatelný festival. 

Veronika Hanáková_21. 4. 2017

bottom of page